Rau mầm củ cải xanh Đà Lạt

- Tên khoa học:

- Tên địa phương:

- Quy cách bầu:

- Quy cách cây:

Giá sản phẩm: 25,000

Danh mục sản phẩm ,