HẠT GIỐNG CÂY CHÙM NGÂY

- Tên khoa học:

- Tên địa phương:

- Quy cách bầu:

- Quy cách cây:

Giá sản phẩm: 1,600,000

Danh mục sản phẩm ,